Domestic Projects:
  Public Buildings
2551 - 2551 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีออกแบบ 2551 - ปีก่อสร้าง 2551
 
2549 - 2551 โครงการท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพร
โครงการท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพร จังหวัดตราด ปีออกแบบ 2549 - ปีก่อสร้าง 2551
 
  โครงการท่าเทียบเรือธารมะยม
โครงการท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือธารมะยม จังหวัดตราด ปีออกแบบ 2549 - ปีก่อสร้าง 2551
 
2548 - 2551 โครงการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์
โครงการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีออกแบบ 2548 - ปีก่อสร้าง 2551
 
2549 - 2550 โครงการท่าเทียบเรือสลักเพชรและบางเบ้า
โครงการท่าเทียบเรือสลักเพชรและบางเบ้า เกาะช้าง จังหวัดตราด ปีออกแบบ 2549 - ปีก่อสร้าง 2550
 
  โครงการที่ทำการสหกรณ์ร่วมใจท่ายาง
โครงการที่ทำการสหกรณ์ร่วมใจท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปีออกแบบ 2549 - ปีก่อสร้าง 2550
 
Residences & Hotels:
2550 - 2551 โครงการหมู่บ้านช้างต้นแบบ
โครงการหมู่บ้านช้างต้นแบบ บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ ปีออกแบบ 2550 - ปีก่อสร้าง 2551
 
  โครงการบ้านพักตากอากาศ 3 ห้องนอน เขาใหญ่
โครงการบ้านพักตากอากาศ 3 ห้องนอน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ปีออกแบบ 2550 - ปีก่อสร้าง 2551
 
  โครงการ Pattaya Urban Sanctuary
โครงการ Pattaya Urban Sanctuary Apartment พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี ปีออกแบบ 2550 - ปีก่อสร้าง 2551
 
2550 โครงการ B.I.Y.H. Renovation
Bangkok International Youth Hostel Renovation ปีออกแบบ 2550 - ปีก่อสร้าง 2550
 
2548 - 2549 โครงการบ้านบางมด
โครงการบ้านบางมด กรุงเทพมหานคร ปีออกแบบ 2548 - ปีก่อสร้าง 2548
 
  โครงการบ้านพุทธมณฑลสาย 2
โครงการบ้านพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพมหานคร ปีออกแบบ 2548 - ปีก่อสร้าง 2548
 
International Projects:
Public Buildings
2550 -2551 โครงการที่พักผู้แสวงบุญ ณ สวนเชตวัน
โครงการที่พักผู้แสวงบุญ ณ สวนเชตวัน รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ปีออกแบบ 2550 - ปีก่อสร้าง 2551
 
  โครงการ Greece Olympics Ephemeral Structure Competition
 
Residences & Hotels:
2550 -2551 โครงการอาคารที่พักผู้แสวงบุญ ณ สวนเชตวัน
โครงการอาคารที่พักผู้แสวงบุญ ณ สวนเชตวัน รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ปีออกแบบ 2550 - ปีก่อสร้าง 2551